ข้าวกับสาระน่ารู้

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

พันธุ์ข้าวรับรองใหม่ 5 พันธุ์

สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ได้พัฒนาสายพันธุ์ข้าวใหม่ ซึ่งได้ผ่านการรับรองพันธุ์ จากคณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ข้าว กรมการข้าว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 จำนวนรวม 5 พันธุ์ เป็นพันธุ์ข้าวเจ้า 4 พันธุ์ และพันธุ์ข้าวเหนียว 1 พันธุ์ ได้แก่ ข้าวพันธุ์ กข45 กข47 ช่อลุง 97 ไข่มดริ้น 3 และ กข16 เพื่อแนะนำและเผยแพร่ให้เกษตรกรปลูก และผู้สนใจ  รายละเอียดเพิ่มเติม 

 

ข้าวพันธุ์เจ้าแดง ข้าวไร่พันธุ์พญาลืมแกง และข้าวเหนียวดำพันธุ์หอมภูเขียว

ข้าวเป็นพืชวิถีชีวิตของคนไทยด้วย ชีวิตคนไทยผูกพันกับข้าวและปลูกเพื่อนำมาเป็นอาหารหลักมาช้านาน การบริโภคข้าวของคนไทยทั้งข้าวเหนียและข้าวเจ้านั้น นอกจากจะนำมาหุงเป็นข้าวสวยบริโภคร่วมกับอาหารต่างๆแล้ว ยังนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อีก เช่น ขนมจีน เส้นหมี่ และเส้นก๋วยเตี๋ยว ซึ่งพันธุ์ข้าวที่เหมาะสำหรับนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ข้าวพันธุ์เจ้าแดง มีปริมาณโปรตีนสูง จึงนิยมปลูกเพื่อนำไปทำเส้นขนมจีน จะได้เส้นขนมจีนที่เหนียวนุ่มและเก็บได้นานไม่เสียง่ายหรือทำเส้นก๋วยเตี๋ยว ส่วนอาหารหวานนั้น อาจนำมาใช้ทั้งเมล็ดหรือนำมาแปรสภาพเป็นแป้งก่อนที่จะทำขนมต่างๆ พันธุ์ข้าวที่นิยมนำไปทำขนมข้าวเหนียวสังขยา ข้าวหลาม ข้าวเม่า ได้แก่  ข้าวไร่พันธุ์พญาลืมแกง,ข้าวเหนียวดำพันธุ์หอมภูเขียว เป็นต้น

  ข้าวไม่ต้องหุง

การพัฒนาข้าวไม่ต้องหุงจากข้าวนึ่งดำเนินการที่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ โดยใช้ข้าวเปลือก 4 พันธุ์ ได้แก่ ขาวดอกมะลิ 105  กข39 ข้าวหลวงสันป่าตอง และขาหนี่ ภายใต้กระบวนการแปรรูปเป็นข้าวนึ่งที่ทำให้สุกด้วยไอน้ำ ลดความชื้น และนำไปสี ให้เป็นข้าวสารก่อน เมื่อต้องการบริโภคจะนำมาทำให้คืนตัวเป็นข้าวสุก  ดาวน์โหลดรายละเอียด

ข้าวเหนียวพันธุ์ลืมผัว

ข้าวพันธุ์นี้ เป็นข้าวที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีม่วงดำ หรือที่เรียกกันว่า “ข้าวเหนียวดำ” เป็นข้าวเหนียวที่มีกลิ่นหอม รสชาติอร่อย เมื่อเคี้ยวจะรู้สึกมันและนุ่มแบบหนุบๆ เนื่องจากเป็นข้าวกล้องที่ยังไม่ได้ผ่านการขัดสี ด้วยรสชาติที่อร่อย ผลผลิตสูงสุดเมื่อปลูกในสภาพไร่และฟ้าอากาศ ที่เหมาะสม ได้ 490 กก./ไร่ เมื่อนำมาปลูกในพื้นราบ ผลผลิตที่ได้อยู่ระหว่าง 200-350 กก./ไร่

- วีดีโอแนะนำข้าวเหนียวพันธุ์ลืมผัว จากรายการเจาะข่าวเด่นกับคุณสรยุทธ  คลิ๊กที่นี่
- เอกสารความรู้ เรื่องข้าวเหนียวพันธุ์ลืมผัว : พันธุกรรมอนุรักษ์เพื่อคุณค่าโภชนาการ คลิ๊กที่นี่
- เอกสารความรู้ เรื่องข้าวเหนียวพันธุ์ลืมผัว : สิ่งสำคัญที่ควรทราบบางประการ คลิ๊กที่นี่
- เอกสารความรู้ เรื่องผลวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของข้าวเหนียวพันธุ์ลืมผัว คลิ๊กที่นี่
- เอกสารความรู้ เรื่องวิธีทำเครื่องดื่มเย็นจากข้าวกล้องข้าวลืมผัว คลิ๊กที่นี่
- เอกสารความรู้ เรื่องวิธีทำเครื่องดื่มร้อนจากข้าวกล้องข้าวลืมผัว คลิ๊กที่นี่
-เอกสารความรู้ เรื่องประโยชน์ของสารบางชนิดในข้าวกล้องมีสี คลิ๊กที่นี่การค้นพบตำแหน่งยีนต้านทาน bph4 บริเวณเดียวกับยีนต้านทาน Bph3

การศึกษาก่อนหน้านี้ระบุว่ายีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  bph4 มีตำแหน่งอยู่บนบริเวณส่วนปลายสั้นของโครโมโซม 6 แต่ตำแหน่งที่ชัดเจนยังไม่สามารถกำหนดได้ เพื่อหาตำแหน่งของยีนดังกล่าว ได้คัดเลือกโมเลกุลเครื่องหมายชนิด  simple  sequence  repeat (SSR)  ครอบคลุมระยะห่างตั้งแต่  0.0  - 63.4 cm บนโครโมโซม 6 ใช้สำรวจต้นข้าวกลุ่มต้านทานและอ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล กลุ่มละ 15 ต้น จากประชากรข้าวชั่วที่ 2 ของคู่ผสม TN1/Babawee จำนวน 95 ต้น และ Babawee/ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 78 ต้น จากการวิเคราะห์พบโมเลกุลเครื่องหมาย RM586 มีความสัมพันธ์กับกลุ่มต้านทานและอ่อนแอ คัดเลือกโมเลกุลเครื่องหมายที่มีตำแหน่งอยู่ใกล้กับ RM586 เพื่อที่จะกำหนดตำแหน่งที่ชัดเจนของยีนต้านทาน bph4 จากนั้นจัดทำแผนที่ยีนและการวิเคราะห์ QTL analysis ของประชากรข้าวชั่วที่ 2 จำนวน 95 และ 78 ต้น พบว่า ยีนต้านทาน bph4 มีตำแหน่งอยู่ระหว่างโมเลกุลเครื่องหมาย RM589 และ RM586 ซึ่งโมเลกุลเครื่องหมายดังกล่าวสามารถอธิบายลักษณะต้านทานได้ร้อยละ 58.8 – 70.1 สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการคัดเลือกลักษณะที่ต้องการในโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล นอกจากนั้นผลการทดลองยังแสดงให้เห็นว่า ยีนต้านทานที่เป็นยีนด้อยอาจกลับกลายเป็นยีนเด่นได้ เมื่อพื้นฐานพันธุกรรมของคู่ผสมแตกต่างกัน  ดาวน์โหลดรายละเอียด

สายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105 ทนดินเค็ม

พื้นที่ดินเค็มประมาณ 7% ของพื้นที่ดินทั้งหมดทั่วโลก ในพื้นที่ปลูกข้าวของประเทศไทยมีความเค็มกระจายอยู่ทั้งในพื้นที่ปลูกข้าวนาชลประทานและนาน้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักพบสภาพดินเค็มกระจายโดยทั่วไป และเนื่องด้วยพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝนปริมาณความเค็มจึงเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่ไม่มีน้ำขังในนา เช่น ช่วงฝนทิ้งช่วง ซึ่งจะไปทำให้ข้าวลดการเจริญเติบโต และทำให้รวงไม่ติดเมล็ดส่งผลให้ผลผลิตเสียหายเป็นอย่างมาก รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้าวพันธุ์ใหม่ที่ผ่านการรับรองพันธุ์

ข้าวเหนียวพันธุ์ กข14 (RD14)
ได้จากการผสมคู่ (double cross) ระหว่างคู่ผสม IR54883-8-2-3 และ กข6 กับคู่ผสม IR54883-8-2-3 และขาวดอกมะลิ 105 ที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ในปี 2535  เปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี และนำเข้าเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน และแปลงทดลองดงหลักหมื่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  และเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ในจังหวัดแพร่ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา อุตรดิตถ์ และแม่ฮ่องสอน ในฤ
ดูนาปี 2544-ฤดูนาปรัง 2548
รายละเอียดเพิ่มเติมน้ำข้าวกล้องงอกผสมธัญพืช

ข้าวกล้องมีคุณค่าทางโภชนาการที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสูงมากกว่าในข้าวขาวหรือข้าวสาร เพราะว่าในข้าวกล้องยังคงมีเนื้อเยื่อที่หุ้มเมล็ดข้าวอยู่ และมีคัพภะ (rice germ) ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่ง ที่สำคัญในเมล็ดข้าว ในคัพภะข้าวและเนื้อเยื่อที่หุ้มเมล็ดประกอบด้วย โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และใยอาหารในปริมาณสูง นอกจากนี้ยังพบสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกหลายชนิด เช่น แกมม่าออริซานอล (gamma oryzanol) วิตามินอี ซึ่งเป็นสารประเภทต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชลอความแก่ และกรดแกมม่าอมิโนบิวทิริก (gamma amino butyric acid) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า กาบ้า (GABA)  ดาวน์โหลดรายละเอียด