ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมห้องสมุดข้าว สวข.

จำนวนผู้ลงคะแนน
280
ลงคะแนนครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 20:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2021 เวลา 21:56 น.

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมห้องสมุดข้าว สวข.

Hits เปอร์เซ็นต์ กราฟ
ดีมาก
167 59.6%
ดี
64 22.9%
น้อยมาก
33 11.8%
พอใช้
7 2.5%
น้อย
4 1.4%