ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมวารสารวิชาการข้าว

จำนวนผู้ลงคะแนน
47
ลงคะแนนครั้งแรก
วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2014 เวลา 22:16 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันอังคารที่ 08 กันยายน 2020 เวลา 03:35 น.

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมวารสารวิชาการข้าว

Hits เปอร์เซ็นต์ กราฟ
ดีมาก
26 55.3%
ดี
15 31.9%
น้อยมาก
4 8.5%
พอใช้
2 4.3%
น้อย
0 0%